Nieuws

Project microkredieten in Touly

Project microkredieten in Touly

20 vrouwen in Touly krijgen een kleine lening om te investeren in hun winkel of landbouwactiviteit

InTouly verenigen een 200tal vrouwen zich in een groupement de promotionféminine, een groep voor de vooruitgang van vrouwen. Zij zitten boordevolplannen en ideeën maar het ontbreekt hen aan de middelen om economischeinitiatieven te nemen. Met de steun van GRAIM (partner van de IV die deprojecten in KeMoPoDi opvolgt) en financiële steun van de Werkgroep KeMoPoDikunnen 20 van hen dit jaar 25 000 CFA of 40 euro investeren. Dit geldmoeten zij in juni 2018 met een rente van 10% terugbetalen. Een comité heeftdeze vrouwen gekozen en ziet erop toe dat de middelen correct gebruikt worden enook worden terugbetaald. Na evaluatie van de eerste groep volgt een tweedegroep.

Wekijken erg uit naar de resultaten van dit project! 

Auteur:


Vrouwen in Touly heel enthousiast over het microkrediet-project! - KeMoPoDi - 17/07/2018

Vrouwen in Touly heel enthousiast over het microkrediet-project! - KeMoPoDi - 17/07/2018

Begin dit jaar gingen we van start met een nieuw KeMoPoDi-project waarbij 24 Senegalese vrouwen vol enthousiasme en boordevol plannen financiële steun kregen van 40 euro (25000 CFA) om te investeren in hun ondernemingen. De afspraak was om deze 40 euro na 6 maanden terug te betalen met een rente van 10%.
En met groot succes! Niet alleen kwamen de 24 vrouwen 11 juli samen en betaalden elk  44 euro terug.
Het enthousiasme onder de vrouwen was zo groot dat ze beslisten om dit direct te gebruiken voor 28 nieuwe vrouwen om ook hun economische initiatieven kracht bij te zetten. Deze Senegalese vrouwengroepering van Touly zet zich sterk in voor de vooruitgang van vrouwen. Een project als dit maakt heel wat dynamiek, samenhorigheid en ondernemingszin bij de vrouwen wakker. Dit concept van microkredieten (in Afrika noemt men dit ‘Credit rotatif’) is een gekend concept in Afrika. Het mooie en interessante aan dit idee is het systeem van rotatie, omdat de interesten op een directe manier weer gebruikt worden om nieuwe initiatieven op te starten, waardoor het werkt als een sneeuwbaleffect. De groepsdynamiek onder de vrouwen brengt heel wat hoop bij de vrouwen van Touly en vormt een dynamische motor voor vooruitgang. Deze vrouwen zijn heel dankbaar dat dit project van start kon gaan vanuit de samenwerking met GRAIM en de Belgische partners van LoWaZoNe.
We kijken alvast heel benieuwd uit naar de tweede groep vrouwen die nu gestart is voor een nieuwe cyclus van 6 maanden ondernemen!

Auteur: Brigitte Becu - 16/07/2018