Nieuws

Hartverwarmende vertelavond een succes!

Hartverwarmende vertelavond een succes!

Op zaterdag 22 september ging voor de tweedekeer een vertelavond door georganiseerd door de mondiale raad ZON (Zuidenontmoet Noorden) en de intergemeentelijke samenwerking LoWaZoNe.

Hassan en Nour zijn in 2015 gevlucht uit Syriëomwille van de oorlog. De avond bracht het menselijke verhaal achter hunmigratie. Foto’s van hun leven vroeger en nu, Syrische muziek, heerlijkeSyrische hapjes en hun warme verhaal waren de ingrediënten voor een geslaagdeavond. Onze wereld kent momenteel degrootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Europees beleid zorgtervoor dat mensen genoodzaakt illegaal moeten vluchten en een reis moetenondernemen die gevaarlijk, mensonwaardig en heel duur is. Dat was ook zo voorHassan en Nour.

Vóór 2015 hadden Hassan en Nour een rijk gevuld leven inDamascus, veel vrienden, familie, beiden een mooie job in de banksector.

Hassan en Nour beslisten in 2015 uit Syrië te vluchtenomwille van de militaire dienstplicht. Syrië kent een militaire dienstplichtvan 30 maanden en veel Syrische mannen willen niet vechten noch tegen de IS,noch tegen hun eigen volk, en ontvluchten daarom hun land. Hoewel Hassan eenlegale manier zocht om zijn land te verlaten, moesten ze tochH de illegale weg kiezen.

Illegaal vluchten was een totale sprong in het onbekende,veel risicovoller dan ze ooit hadden gedacht, herinneringen hieraan boezemenhen nog steeds angst in. Het was een tocht via mensensmokkelaars die woekerprijzenvragen, een levensbedreigende boottocht, de onbestemdheid van ‘waar nunaartoe?’, de ruwe realiteit van het gemak waarop illegale paspoorten gemaaktworden door mensensmokkelaars voor soms wel 8000 euro en meer, afhankelijk hoeEuropees je eruit ziet. Schrijnend is het gemak waarop mensensmokkelaars zoongestraft te werk kunnen blijven gaan.

Uiteindelijk lukte het hen om België te bereiken en te verblijvenin het asielcentrum in Wingene, waar een donkere periode van ‘één jaar wachten’op een verblijfvergunning, start. Het koppel is van meet af aan heel gedreven enlegt hun focus op integratie, er het beste van maken, zo snel mogelijk de taal leren,zich  zoveel mogelijk nuttig maken viavrijwilligerswerk, vooruit willen met hun leven. Toch ondermijnt deonzekerheid, de afzondering in het bosrijke Wingene, de kleine leefkamer, deonmogelijkheid om hun leven in eigen handen te nemen heel sterk hun gemoed. Nadeze moeilijke periode kiezen Hassan en Nour ervoor om in Zomergem te gaan wonen,omdat dit financieel haalbaar was en omwille van het sterke gemeenschapsgevoelin een gemeente en de rustige omgeving.

Zomergem is nu hun nieuwe thuis. ‘Je thuis is nietafhankelijk van een plaats, maar afhankelijk van waar je vrienden zijn, waar erwarme contacten zijn met de mensen rondom je’, zegt Nour. Hassan en Nour zijnvolop bezig zich verder te integreren, samen met hun dochtertje Ella. Hassan werktondertussen bij MicroStart, en helpt mensen die bij banken uit de boot vallen,aan gemakkelijke leningen om een eigen zaak te kunnen opstarten.  In Syrië werkte hij ook rond microkredieten,‘mensen uit de armoede helpen via microkredieten doe ik heel erg graag’, zegtHassan vol gedrevenheid. Nour hecht veel belang aan integratie, ze zoekt nu eenjob liefst in het verlengde van wat ze deed in Syrië en waar ze haar talenten tenvolle kan inzetten.

In sommige gebieden in Syrië is de oorlog een stukje geluwd,en zie je dat Syriërs stilletjes aan durven denken aan hun terugkeer. DeSyrische cultuur is een warme cultuur, met veel openheid en met een ziel.Syriërs missen dit soms in onze samenleving.

Of Hassan en Nour ooit willen terugkeren naar Syrië om daarhun leven en land terug op te bouwen is geen éénvoudige vraag. Hun hart ligteen deel in Syrië, bij hun familie en vrienden. Maar ook hier hebben ze al heelwat opgebouwd dat hartverwarmend is.

Waar ze nu het meest naar verlangen? “Hun familie kunnenontmoeten! “ Sinds 2015 hebben ze enkel online-contact, maar hun diepste wensis om hun ouders hier te kunnen ontvangen of om ze te ontmoeten in Libanon, alsbuurland van Syrië. Naar Syrië zelf kunnen Hassan en Nour niet terugkeren, datlaat het Europese migratiebeleid niet toe aan politieke vluchtelingen.

Hun leven willen ze hier opbouwen, vooral omdat ze beseffendat eens er stabiliteit komt in Syrië, het nog tientallen jaren zal duren omhet land weer tot een bepaalde standaard op te bouwen. Ze willen voor hundochtertje vooral een plaats waar ze zich ten volle kan ontplooien, en dat ishier! ‘Ella zal een Belgisch meiske zijn’ met een waardevolle culturele bagagevan haar Syrische roots die onze cultuur alleen maar rijker kan maken. Zehebben alles van Syrië losgelaten en nemen de vele waardevolle dingen van decultuur waarin ze zijn opgegroeid mee in het leven dat ze hier opbouwen.

Hassan en Nour zijn warme gedreven mensen met heel wat durf waarwij nog veel van kunnen leren!

Met dank aan Staf Laget voor zijn inlevende interviewstijl enalle voorbereidingen die aan deze vertelavond vooraf gingen en speciale dankook aan alle vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Zomergem die mee zorgden voorhet voorbereidende werk en de h(eerlijke) drank!

Auteur: