Nieuws

Filmvoorstelling Human Flow - 21 februari 2019 - 19h30 - Cultureel Centrum Waarschoot

Filmvoorstelling Human Flow - 21 februari 2019 - 19h30 - Cultureel Centrum Waarschoot

21 februari 19.30h organiseren we de filmvoorstelling "Human Flow" met inleidende spreker en wereldwinkelcafé in CC Waarschoot.
"HUMAN FLOW" (2017) is een episch filmavontuur gemaakt door de internationaal bejubelde kunstenaar Ai Weiwei. De film geeft de massamigratie van meer dan 65 miljoen mensen over de hele wereld omwille van hongersnood, klimaatverandering en oorlog visueel heel krachtig weer. De film brengt het onthutsende schaal van de vluchtelingencrisis en de diepe menselijke impact. Een urgente en sterke kijk op de vluchtelingencrisis, die erin slaagt om de totaliteit van de crisis te begrijpen en oproept tot actie. Ai Weiwei doet dit met HUMAN FLOW op een poëtische manier, waarin empathie en verbeelding centraal staan.

Toegang: € 2,5
Inschrijven via bibliotheek@lievegem.be

Deze voorstelling is een samenwerking van Oxfam WW Waarschoot, Bibliotheek Waarschoot (Lievegem) en IV LMB LoWaZoNe

Auteur:


Oxfam Wereldwinkel Lievegem gaat van start in maart 2019!

Oxfam Wereldwinkel Lievegem gaat van start in maart 2019!

Vanaf maart 2019 start een groep enthousiaste wereldwinkeliers van Oxfam Wereldwinkel Zomergem, Waarschoot en Lovendegem in  de nieuwe gemeente Lievegem op de  locatie in Lovendegem, Dorp 11. De huidige Oxfam Wereldwinkel Lovendegem wordt vanaf dan Wereldwinkel Lievegem. Tegelijk verdwijnen de wereldwinkels van Waarschoot en Zomergem uit het dagelijkse straatbeeld.

Er wordt intens nagedacht hoe we op de beste manier de krachten kunnen bundelen om in de volledige gemeente Lievegem actief aanwezig te blijven. Online winkelen en aan huis bestellen, een afhaalpunt in de deelgemeenten Waarschoot en Zomergem of af en toe een evenement, het zijn maar enkele mogelijkheden die nu al ontwikkeld worden. Kijk alvast uit naar nieuws over deze nieuwe initiatieven.

De nieuwe ploeg Oxfam Wereldwinkel Lievegem staat open voor iedereen in Lievegem die zin heeft om mee te werken aan eerlijker handelsrelaties en aan een meer duurzame wereld. Wil je betrokken worden bij deze nieuwe stap die onze drie wereldwinkelgroepen zetten? Heb je andere frisse ideeën om aan onze doelstellingen te werken?

Neem dan contact op met Monique De Vos (monique.de.vos2@telenet.be)

Voor Lovendegem: Kom eens langs in de winkel (Dorp 11) of mail naar frieda-vanvlaenderen@telenet.be of lenamerveillie@hotmail.com.  

Auteur:


KeMoPoD-scholenband krijgt kleur op Basisschool De Lieve, Waarschoot

KeMoPoD-scholenband krijgt kleur op Basisschool De Lieve, Waarschoot

Basisschool De Lieve heeft al een aantal jaareen scholenband met een school in Keur Guilaye in Senegal. Scholenbandenverruimen het blikveld van de leerlingen. Ze kunnen dingen bekijken vanuit hetperspectief van hun vrienden uit een andere klas in het Zuiden uit een totaalandere cultuur. Jaarlijks doen de leerlingen geldinzamelacties waardoor er heelwat kan veranderen voor de school daar en de leeromstandigheden van dekinderen. Met de opbrengst, samen met subsidies van de ProvincieOost-Vlaanderen werd onder andere een schoolmuur gebouwd, werden schoolbankenhersteld, enz … Maar er kan nog veel verbetering gebracht worden!

Op 20 september bezochten we de 4de klassers envertelde Staf Laget met beeldmateriaal (voorzitter KeMoPoDi-werkgroep) hoe deschool vroeger was, over hun cultuur, het klimaat, hoe ze samen eten met hunhanden uit één grote schaal, waarom ze moeten slapen onder een muskietennet, …en over wat er al is kunnen veranderen door hun inzamelacties.

De leerlingen gaven ons prachtige tekeningenmee, vol kleurrijke regenbogen en warme verbinding. Die zullen we meenementijdens onze werkreis naar Senegal eind oktober. Ze zullen een mooi plaatsjekrijgen in de school van Keur Guilaye. Om deze mooie scholenband meer zichtbaarte maken voor alle leerlingen en ouders krijgt De Lieve een KeMoPoDi-bord,ontworpen door een Senegalese kunstenaar. De 4 andere scholen in Nevele,Lovendegem en Zomergem met een KeMoPoDi-scholenband zullen we nog bezoeken. 

Auteur:


Hartverwarmende vertelavond een succes!

Hartverwarmende vertelavond een succes!

Op zaterdag 22 september ging voor de tweedekeer een vertelavond door georganiseerd door de mondiale raad ZON (Zuidenontmoet Noorden) en de intergemeentelijke samenwerking LoWaZoNe.

Hassan en Nour zijn in 2015 gevlucht uit Syriëomwille van de oorlog. De avond bracht het menselijke verhaal achter hunmigratie. Foto’s van hun leven vroeger en nu, Syrische muziek, heerlijkeSyrische hapjes en hun warme verhaal waren de ingrediënten voor een geslaagdeavond. Onze wereld kent momenteel degrootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Europees beleid zorgtervoor dat mensen genoodzaakt illegaal moeten vluchten en een reis moetenondernemen die gevaarlijk, mensonwaardig en heel duur is. Dat was ook zo voorHassan en Nour.

Vóór 2015 hadden Hassan en Nour een rijk gevuld leven inDamascus, veel vrienden, familie, beiden een mooie job in de banksector.

Hassan en Nour beslisten in 2015 uit Syrië te vluchtenomwille van de militaire dienstplicht. Syrië kent een militaire dienstplichtvan 30 maanden en veel Syrische mannen willen niet vechten noch tegen de IS,noch tegen hun eigen volk, en ontvluchten daarom hun land. Hoewel Hassan eenlegale manier zocht om zijn land te verlaten, moesten ze tochH de illegale weg kiezen.

Illegaal vluchten was een totale sprong in het onbekende,veel risicovoller dan ze ooit hadden gedacht, herinneringen hieraan boezemenhen nog steeds angst in. Het was een tocht via mensensmokkelaars die woekerprijzenvragen, een levensbedreigende boottocht, de onbestemdheid van ‘waar nunaartoe?’, de ruwe realiteit van het gemak waarop illegale paspoorten gemaaktworden door mensensmokkelaars voor soms wel 8000 euro en meer, afhankelijk hoeEuropees je eruit ziet. Schrijnend is het gemak waarop mensensmokkelaars zoongestraft te werk kunnen blijven gaan.

Uiteindelijk lukte het hen om België te bereiken en te verblijvenin het asielcentrum in Wingene, waar een donkere periode van ‘één jaar wachten’op een verblijfvergunning, start. Het koppel is van meet af aan heel gedreven enlegt hun focus op integratie, er het beste van maken, zo snel mogelijk de taal leren,zich  zoveel mogelijk nuttig maken viavrijwilligerswerk, vooruit willen met hun leven. Toch ondermijnt deonzekerheid, de afzondering in het bosrijke Wingene, de kleine leefkamer, deonmogelijkheid om hun leven in eigen handen te nemen heel sterk hun gemoed. Nadeze moeilijke periode kiezen Hassan en Nour ervoor om in Zomergem te gaan wonen,omdat dit financieel haalbaar was en omwille van het sterke gemeenschapsgevoelin een gemeente en de rustige omgeving.

Zomergem is nu hun nieuwe thuis. ‘Je thuis is nietafhankelijk van een plaats, maar afhankelijk van waar je vrienden zijn, waar erwarme contacten zijn met de mensen rondom je’, zegt Nour. Hassan en Nour zijnvolop bezig zich verder te integreren, samen met hun dochtertje Ella. Hassan werktondertussen bij MicroStart, en helpt mensen die bij banken uit de boot vallen,aan gemakkelijke leningen om een eigen zaak te kunnen opstarten.  In Syrië werkte hij ook rond microkredieten,‘mensen uit de armoede helpen via microkredieten doe ik heel erg graag’, zegtHassan vol gedrevenheid. Nour hecht veel belang aan integratie, ze zoekt nu eenjob liefst in het verlengde van wat ze deed in Syrië en waar ze haar talenten tenvolle kan inzetten.

In sommige gebieden in Syrië is de oorlog een stukje geluwd,en zie je dat Syriërs stilletjes aan durven denken aan hun terugkeer. DeSyrische cultuur is een warme cultuur, met veel openheid en met een ziel.Syriërs missen dit soms in onze samenleving.

Of Hassan en Nour ooit willen terugkeren naar Syrië om daarhun leven en land terug op te bouwen is geen éénvoudige vraag. Hun hart ligteen deel in Syrië, bij hun familie en vrienden. Maar ook hier hebben ze al heelwat opgebouwd dat hartverwarmend is.

Waar ze nu het meest naar verlangen? “Hun familie kunnenontmoeten! “ Sinds 2015 hebben ze enkel online-contact, maar hun diepste wensis om hun ouders hier te kunnen ontvangen of om ze te ontmoeten in Libanon, alsbuurland van Syrië. Naar Syrië zelf kunnen Hassan en Nour niet terugkeren, datlaat het Europese migratiebeleid niet toe aan politieke vluchtelingen.

Hun leven willen ze hier opbouwen, vooral omdat ze beseffendat eens er stabiliteit komt in Syrië, het nog tientallen jaren zal duren omhet land weer tot een bepaalde standaard op te bouwen. Ze willen voor hundochtertje vooral een plaats waar ze zich ten volle kan ontplooien, en dat ishier! ‘Ella zal een Belgisch meiske zijn’ met een waardevolle culturele bagagevan haar Syrische roots die onze cultuur alleen maar rijker kan maken. Zehebben alles van Syrië losgelaten en nemen de vele waardevolle dingen van decultuur waarin ze zijn opgegroeid mee in het leven dat ze hier opbouwen.

Hassan en Nour zijn warme gedreven mensen met heel wat durf waarwij nog veel van kunnen leren!

Met dank aan Staf Laget voor zijn inlevende interviewstijl enalle voorbereidingen die aan deze vertelavond vooraf gingen en speciale dankook aan alle vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Zomergem die mee zorgden voorhet voorbereidende werk en de h(eerlijke) drank!

Auteur:


Nieuw Online bestellen Oxfamproducten - thuis geleverd

Nieuw Online bestellen Oxfamproducten - thuis geleverd

Vanaf 9 augustus start OxfamWereldwinkel Lovendegem online bestellen - leveren aan huis

Auteur:


Senegalese zustersteden niet meer welkom

Senegalese zustersteden niet meer welkom

Het geplande bezoek van een Senegalese delegatie uit de zustergemeenten gaat niet door. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de visumaanvragen van twee leerkrachten, drie schooldirecteurs en projectverantwoordelijke van de ngo Graim geweigerd. “Maanden voorbereidingswerk voor niets”, zucht schepen Mia Pynaert (sp.a).

Dit jaar krijgen de Lowazone-gemeenten geen bezoek uit Senegal. Tien jaar geleden gingen Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele een stedenband of intergemeentelijke samenwerking aan met Kemopodi in Senegal. Kemopodi bestaat uit de gemeenten Keur Moussa, Pout en Diender in het westen van Senegal, op zo’n 100 kilometer van de hoofdstad Dakar. De focus van de samenwerking ligt hoofdzakelijk op onderwijs, afval en gezondheidszorg en de voorbije jaren werd er heel wat over en weer gereisd om elkaars cultuur te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen. Maar een jubileum vieren zit er niet in, want dit keer kregen de genodigden geen visa om naar België te komen.

”Om het tienjarig stedenverband in de verf te zetten zou een delegatie van twee leerkrachten, drie schooldirecteurs en de projectverantwoordelijke van de lokale ngo Graim, die voor ons de projecten opvolgt, naar hier komen.”, vertelt Mia Pynaert, naast schepen van ontwikkelingssamenwerking ook voorzitter van Lokaal Mondiaal Beleid Lowazone.

Maanden voorbereidingswerk

“Vijf scholen uit Kemopodi hebben een band met zes scholen in onze gemeenten. Vorige week kregen we echter het nieuws dat de visumaanvragen voor het bezoek van 18 tot 26 april werden geweigerd. We deden ons uiterste best om de situatie nog om te buigen, maar het mocht niet baten. We zetten nu noodgedwongen de organisatie van het bezoek stop. Maanden werkten we met alle vrijwilligers en scholen aan de voorbereiding van dit bezoek. Zo zouden zij feestelijk ontvangen worden in onder andere De Zandloper Zomergem en de Gemeenteschool Nevele en verder stonden er bezoekjes aan KSK Lovendegem, het gemeentehuis van Nevele en Zomergem en een shoppingdag in Deinze gepland. Dat we nu moeten melden dat onze partners niet kunnen komen, is erg bitter.”

“We begrijpen niet waarom de visa werden geweigerd, want bij de bezoeken in 2012, 2014 en 2016 waren er geen problemen. We hebben al tien jaar een hechte band. Naar verluidt vreest de Dienst Vreemdelingenzaken dat de delegatie niet meer zou terugkeren naar Senegal. Te belachelijk voor woorden, ze verblijven bij gastgezinnen en we zijn continu met hen op baan.”

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken was er niemand bereikbaar voor commentaar.

(HLN 14 april 2018) 

Auteur:


Nieuws over het afvalproject in Thor in Senegal !

Nieuws over het afvalproject in Thor in Senegal !

LoWaZoNe steunt een afvalproject in het dorp Thor dat deel uitmaakt van de gemeente Diender. Het project voorziet in een ophaalsysteem met ezels en karren, de huishoudens worden gestimuleerd om te sorteren. Restafval komt terecht op een gereguleerde stortplaats, GFT wordt gecomposteerd en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van een sterfput op tien verschillende  erven.

Sensibilisering

Om het project te doen slagen is het van groot belang dat alle actoren en huishoudens het belang inzien van een goed afvalbeheer. Daarom startte het project in januari 2018 met sensibiliseringscampagnes in de verschillende wijken van Thor. De bijeenkomsten richtten zich in het bijzonder op de vrouwen in de wijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor het huishouden én veel belang hechten aan een gezonde leefomgeving. De vrouwen juichten het project toe maar wezen ook op hetbelang van verdere sensibilisering. Deze raad wordt opgevolgd : de komende maanden vinden er bijkomende informatiemomenten in de wijken plaats om iedereen aan boord te krijgen.

Afval sorteren 

In Senegal is afval sorteren allesbehalveeen evidentie. Nochtans is het sorteren van composteerbaar - en restafvalonontbeerlijk voor een goed afvalbeheer : het maakt de afvalberg kleiner ende compost kan worden verkocht en hergebruikt. Tijdens de informatieve sessiesover sorteren botsten de instructeurs af en toe op ongelovige blikken.

Misschien brengt het bezoek aan Joal-Fadiouthdat binnenkort zal plaatsvinden nieuwe inzichten. In Joal zijn een veertigtalpersonen aan de slag met kar en ezel om huishoudelijk afval op te halen en tesorteren. Het composteerbaar afval wordt meteen naar een composteerplaatsgebracht. De voordelen zijn veelvoudig : Joal-Fadiouth is proper, er ismeer werkgelegenheid en de compost wordt geapprecieerd door de landbouwerswiens gronden gevoed worden.

De school als motor

De school van Thor vormt een motor vanverandering in het dorp. Verschillende leerkrachten maken deel uit van hetmilieucomité dat al enkele jaren regelmatig opruimacties organiseert. Bovendienbevindt de school zich naast de gezondheidspost, waardoor een synergie isontstaan tussen onderwijs, gezondheid en milieu. Door het enthousiasme en deinzet van de leerkrachten worden de leerlingen van Thor bewust gemaakt van hetbelang van een goed afvalbeheer en worden zij op hun beurt ambassadeurs voorhet project !

 

 

Auteur:


Afscheidsetentje bezoek uit Senegal in Leefschool Klavertje 4

Afscheidsetentje bezoek uit Senegal in Leefschool Klavertje 4

Vol spanning kijken wij uit naar de komst van onze vriendenuit KeMoPoDi. Van 18 tot en met 26 april komen dit jaar 2 directeurs en 3leerkrachten een weekje onze manier van leven ervaren en beleven.  We zijn er zeker van dat het een boeiende, leerrijke enaangename tijd wordt voor iedereen.

We willen de week afsluiten met een heerlijkafscheidsetentje. Het ideale moment om gezellig samen een laatste avond door tebrengen. Dit zal doorgaan op woensdag 25 april in LeefschoolKlavertje Vier (Biebuyckstraat 1, Nevele). Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur.

Die avond kunnen jullie genieten van een lekkere waterzooimet kip (of een vegetarische versie er van). Dit aan de prijs van €15,00 perpersoon.

Inschrijven en vooraf betalen hiervoor is noodzakelijk (ten laatste op 23/04/2018). Dat kandoor een mailtje te sturen naar info@lokaalmondiaallowazone.be

met daarin: inschrijving afscheidsetentje + je naam + …. xwaterzooi met kip / … x vegetarische waterzooi.

Je bent pas echt ingeschreven als je het totale bedragovergeschreven hebt op onderstaand rekeningnummer met vermelding van je naam enhet aantal personen. Rekeningnummer ZON: BE08 1030 2657 2513

 

Auteur:


Project microkredieten in Touly

Project microkredieten in Touly

20 vrouwen in Touly krijgen een kleine lening om te investeren in hun winkel of landbouwactiviteit

InTouly verenigen een 200tal vrouwen zich in een groupement de promotionféminine, een groep voor de vooruitgang van vrouwen. Zij zitten boordevolplannen en ideeën maar het ontbreekt hen aan de middelen om economischeinitiatieven te nemen. Met de steun van GRAIM (partner van de IV die deprojecten in KeMoPoDi opvolgt) en financiële steun van de Werkgroep KeMoPoDikunnen 20 van hen dit jaar 25 000 CFA of 40 euro investeren. Dit geldmoeten zij in juni 2018 met een rente van 10% terugbetalen. Een comité heeftdeze vrouwen gekozen en ziet erop toe dat de middelen correct gebruikt worden enook worden terugbetaald. Na evaluatie van de eerste groep volgt een tweedegroep.

Wekijken erg uit naar de resultaten van dit project! 

Auteur:


Fietser zkt. boer op 3 juni in het Meetjesland: een fietstocht langs lokale producenten, fairtrade - en ecologische initiatieven.

Fietser zkt. boer op 3 juni in het Meetjesland: een fietstocht langs lokale producenten, fairtrade - en ecologische initiatieven.

Fietstocht Fietser zkt. boer 3 juni 2018

 

Op 3 juni 2018, tijdens de Week van de Korte Keten, organiseert Lokaal Mondiaal Beleid samen met Korte Keten Meetjesland Fietser zkt. boer, een fietstocht langs lokale producenten, fairtrade- en ecologische initiatieven in het Meetjesland.

Maak onder meer kennis met Far Field in Merendree, kom meer te weten over het recept van het Elschelotbier van De Roerders in Waarschoot, ontdek de etherische oliën van Netelvuur in Oostwinkel en geniet van een fairtrade-drankje op het zomerterras van De Vierklaver in Landegem.

Praktisch: 3 juni 2018, 10.00 – 18.00 op verschillende plaatsen in het Meetjesland. Gratis. De fietsroutes kan je binnenkort downloaden en printen van de websites

www.lokaalmondiaallowazone.be en www.korteketenmeetjesland.be

Auteur:


Start project afvalbeheer in Thor, KeMoPoDi

Start project afvalbeheer in Thor, KeMoPoDi

LoWaZoNe start een project rond afvalbeheer in het dorpje Thor in de gemeente Diender in KeMoPoDi, Senegal

Afval is een groot probleem op veel plaatsen in Senegal.  Er bestaat geen gestructureerde afvalophaling of –verwerking en er is geen riolering. Afval wordt er gewoon weggegooid: op de straten, rond de huizen, langs de spoorweg en op storten aan de rand van het dorp.  Dit heeft een nefast effect op het milieu en op de gezondheid. Het afval trekt ongedierte aan en de plassen water op het afval vormen een geschikte habitat voor de malariamug. 
Het is niet toevallig dat het afvalproject wordt gestart in het dorpje Thor. De inwoners richtten er een milieucomité op en doen reeds geruime tijd inspanningen om de ergste vormen van zwerfvuil aan te pakken. Met de financiële ondersteuning van de LoWaZoNe is het mogelijk om dit probleem grondig aan te pakken. Het project wordt ter plaatse opgevolgd door een lokale NGO. Alle 5000 inwoners van Thor, verspreid over acht wijken, zullen bij het project worden betrokken. 

Een veelbelovend afvalproject 

Bij alle huishoudens worden twee afvalbakken geleverd: één voor composteerbaar materiaal en één voor restafval. Een ophaalsysteem met ezels en karren zorgt ervoor dat het vast afval op gereguleerde stortplaatsen terechtkomt.  GFT wordt gecomposteerd op een vaste plaats en de compost wordt verkocht. Voor het afvalwater voorziet het project de aanleg van tien sterfputten op enkele erven.

Het is belangrijk dat afvalbeheer op lange termijn blijft voortbestaan in Thor. Daarom wordt van de inwoners  een kleine financiële bijdrage gevraagd voor de afvalophaling en gaat er veel aandacht naar opleiding en opvolging.  Het milieucomité van Thor organiseert bijeenkomsten om de inwoners te wijzen op de gezondheidsrisico’s die zijn verbonden aan het huidige slechte beheer van afval en ze te informeren over sorteren en recycleren. Bijzondere aandacht gaat naar vorming voor de leerkrachten van de school van Thor zodat zij de kinderen van jongs af aan kunnen motiveren voor een propere omgeving. 
Als dit initiatief succesvol is, kan het dienen als voorbeeld voor de andere dorpen in KeMoPoDi! 

Auteur: Lieve Joos


Vrouwen in Touly heel enthousiast over het microkrediet-project! - KeMoPoDi - 17/07/2018

Vrouwen in Touly heel enthousiast over het microkrediet-project! - KeMoPoDi - 17/07/2018

Begin dit jaar gingen we van start met een nieuw KeMoPoDi-project waarbij 24 Senegalese vrouwen vol enthousiasme en boordevol plannen financiële steun kregen van 40 euro (25000 CFA) om te investeren in hun ondernemingen. De afspraak was om deze 40 euro na 6 maanden terug te betalen met een rente van 10%.
En met groot succes! Niet alleen kwamen de 24 vrouwen 11 juli samen en betaalden elk  44 euro terug.
Het enthousiasme onder de vrouwen was zo groot dat ze beslisten om dit direct te gebruiken voor 28 nieuwe vrouwen om ook hun economische initiatieven kracht bij te zetten. Deze Senegalese vrouwengroepering van Touly zet zich sterk in voor de vooruitgang van vrouwen. Een project als dit maakt heel wat dynamiek, samenhorigheid en ondernemingszin bij de vrouwen wakker. Dit concept van microkredieten (in Afrika noemt men dit ‘Credit rotatif’) is een gekend concept in Afrika. Het mooie en interessante aan dit idee is het systeem van rotatie, omdat de interesten op een directe manier weer gebruikt worden om nieuwe initiatieven op te starten, waardoor het werkt als een sneeuwbaleffect. De groepsdynamiek onder de vrouwen brengt heel wat hoop bij de vrouwen van Touly en vormt een dynamische motor voor vooruitgang. Deze vrouwen zijn heel dankbaar dat dit project van start kon gaan vanuit de samenwerking met GRAIM en de Belgische partners van LoWaZoNe.
We kijken alvast heel benieuwd uit naar de tweede groep vrouwen die nu gestart is voor een nieuwe cyclus van 6 maanden ondernemen!

Auteur: Brigitte Becu - 16/07/2018


Vertelavond Zomergem Hassan & Nour - 22 september 2018 - 19.30h

Vertelavond Zomergem Hassan & Nour - 22 september 2018 - 19.30h

Hassanen Nour zijn twee jonge mensen die gevlucht zijn uit Syrië omwille van deoorlog en ondertussen een gezin vormen in Zomergem. Zij vertellen over hunleven van vroeger en nu, over de impact van de oorlog op hun leven, over hundromen van vroeger en nu, hun verwachtingen en hun ervaringen.

 

Gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14c in Zomergem

Wil je er graag bij zijn schrijf dan in via brigitte.becu@nevele.be

(ten laatste tot 18 september)

 

Inkom is €3, met h(eerlijk) welkomstdrankje!

 

Auteur: